สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเยียวยาจิตใจและความเจ็บปวดของเด็กได้

ในปัจจุบัน จำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ ซึ่งสาเหตุเกิดจากความเครียด ความกดดันในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่  รู้หรือไม่ สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเยียวยาจิตใจและความเจ็บปวดของเด็กได้ เป็นอีกทางออกหนึ่งที่ช่วยป้องกันการโรคซึมเศร้าได้…

ในปัจจุบัน จำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจ ซึ่งสาเหตุเกิดจากความเครียด ความกดดันในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 

รู้หรือไม่ สัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเยียวยาจิตใจและความเจ็บปวดของเด็กได้ เป็นอีกทางออกหนึ่งที่ช่วยป้องกันการโรคซึมเศร้าได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว สมาชิกในครอบครัวที่สำคัญคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ บางคนอาจเลี้ยงไว้แก้เหงาหรือแค่อยากมีมาเพื่อเติมเต็มในครอบครัว แต่รู้หรือไม่ การมีสัตว์เลี้ยงในบ้านนั้นมีข้อดีกว่าที่คิด โดยเฉพาะกับเด็กที่กำลังมีพัฒนาการทางการคิด อารมณ์และสังคม เวลาที่เกิดปัญหาหรือความกดดันคับข้องใจและไม่สามารถระบายออกมาได้ เด็กมักจะกล้าพูดคุย ระบายความรู้สึกนั้นให้สัตว์เลี้ยงฟังได้อย่างสบายใจมากกว่าพ่อแม่

จากงานวิจัยพบว่าเด็กที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะกับน้องหมาและน้องแมว จะมีจิตใจที่มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจ เป็นมิตรในการเข้าสังคม และมีความรู้สึกดีต่อสภาพแวดล้อมในครอบครัว มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เลี้ยง (Vidović, Štetić & Bratko, 1999) 

นอกจากนี้มีงานวิจัยที่วัดสมองแล้วพบผลว่าเมื่อคนเรามีความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงนั้น สมองจะได้รับการกระตุ้นในส่วนเดียวกับเวลาเรามีความสัมพันธ์กับคนรักเลยทีเดียว เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูกหรือสามี-ภรรยา (Karl et. al., 2020) 

อีกทั้งยังช่วยลดอาการเจ็บปวดทางกายและใจอีกด้วย เนื่องจากเวลาที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงร่างกายและจิตใจจะเกิดการผ่อนคลาย ดูได้จากระดับการหายใจและการเต้นของหัวใจที่จะช้าลง เหมือนเป็นการชาร์จให้พลังงานมากยิ่งขึ้น และมีระดับความเครียดและอารมณ์ทางลบลดน้อยลง (Coakley & Mahoney, 2009)

ดังนั้นหากใครที่กำลังมองหาทางออกสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ หรือกำลังมองหาทางออกเมื่อเกิดความเครียด ลองศึกษาถึงข้อดี-ข้อจำกัดต่าง ๆ และค่อย ๆ ตัดสินใจกันดูนะคะ