ลงทุนกับอนาคตของลูก

"ค้นหาตัวตน ค้นพบความฝัน"

สร้างความสำเร็จได้ด้วย GeniusX ALPHA
สิทธิพิเศษเพียง 500 บาท
จากราคาปกติ 3,000

แบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยวิชาใหม่

GeniusX ALPHA

(เหมาะกับน้องอายุ 6 ปีขึ้นไป)

ศาสตร์ใหม่ NeuroPsychology หรือ วิชาประสาทจิตวิทยา

เราศึกษาและค้นคว้าวิชาใหม่ เข้าใจสมองมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่

“ไม่ต้องให้ลูกลองผิด ลองถูก ให้เสียเวลาอีกแล้ว”

เมื่อคุณได้รู้จักกับ GeniusX ALPHA
สถาบันเดียวที่นำหลักการทาง Neuroscience หรือ ประสาทวิทยาศาสตร์
มาวิเคราะห์ระบบคิดได้อย่างแม่นยำที่สุด

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี และผลวิเคราะห์ที่ผ่านการทดสอบ
มาแล้วมากกว่า 100,000 คน

GeniusX ALPHA
แบบทดสอบทำผ่านระบบออนไลน์
ประมวลผลวิเคราะห์ด้วย AI ที่ชาญฉลาด
พร้อม Big Data ฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้
GeniusX ALPHA
ทำให้คุณได้ “ผลการทดสอบ”
อย่างรวดเร็ว ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา
และดูผลย้อนหลังได้ไม่จำกัด
GeniusX ALPHA
ใช้เวลาทำแบบทดสอบ
ประมาณ 5-10 นาที
รู้ผลทันที

สถิติผู้เข้าทำแบบทดสอบทั้ง 30 ประเภท

สิ่งที่คุณจะได้รับ

แบบทดสอบ เจาะลึกระบบความคิดของเด็กรายบุคคล
ผลวิเคราะห์ รายบุคคลอย่างละเอียด มากถึง 20 หน้า
เข้าใจ ระบบความคิด อธิบายตัวตนของเด็กอย่างรอบด้าน
รู้จุดเด่น และจุดด้อยของเด็ก เพื่อแก้ไขและพัฒนาได้ทัน
เทคนิค การจัดการด้านการเงิน สำหรับเด็กแต่ละบุคคล
แนะนำ อาชีพที่เหมาะสม
เสริมคำแนะนำ รับมือสถานการณ์ที่ครอบคลุมชีวิตประจำวันทุกสถานการณ์
สามารถต่อยอด ไปสู่การเลือกสายอาชีพที่เหมาะกับตัวตนได้
ดูผลทดสอบย้อนหลังได้ ไม่จำกัด
หลักสูตรเรียน Brain 10 สำหรับผู้ปกครอง
GeniusX ALPHA
เพื่อความแม่นยำ แบบทดสอบ 1 ชุด ต่อผู้ทำแบบทดสอบ 1 คน
สั่งซื้อทันที

นี่คือความรู้สึกของผู้ที่เคยได้ลองทำแบบทดสอบ "GeniusX ALPHA"

“ชีวิต คือ ผลลัพธ์จากระบบคิด”

แบบทดสอบ GeniusX ALPHA วิชาใหม่ แตกต่างจากแบบทดสอบทั่วไป
เราวิเคราะห์เด็ก เจาะลึกระบบความคิดของผู้ทำแบบทดสอบโดยตรง
ประเมินบุคคลจากการตัดสินใจ ผ่านสถานการณ์ต่างๆ
ที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีการทำงานของสมองส่วนใดเป็นพิเศษ

GeniusX ALPHA

“สมอง สะท้อน พฤติกรรม”

ตามหลักการ Neuroscience สรุปว่า มนุษย์เราสามารถพัฒนาสมองของตนเองได้
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งหรือคงที่เหมือนเดิมตลอดไป

GeniusX ALPHA เราจึงต้องการให้เด็กเข้าใจตัวตนตั้งแต่วันนี้
เรียนรู้รับมือกับสิ่งที่ตนเองเป็น เพื่อให้ออกแบบอนาคต และที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไม่สิ้นสุด

แตกต่างจากการตรวจสอบ DNA (รหัสพันธุกรรม) ซึ่งทางการแพทย์ใช้เพื่อตรวจพิสูจน์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือการประเมินสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากพันธุกรรมว่า บุคคลนั้นมีโอกาสเป็นโรคใดบ้าง

และเราแตกต่างจาก Fingerprint (ลายนิ้วมือ) ที่เป็นการเก็บสถิติ
และตรวจสอบบุคคลในทางกายภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับการพิสูจนอัตลักษณ์บุคคล

Brain 10

หลักสูตรใหม่เจาะลึกวิชา GeniusX ALPHA
ผ่านหลักคิดแบบ NeuroPsychology

อ่านสมองลูกได้จริง

สิ่งที่คุณจะได้รับ

บทเรียน พื้นฐานของวิชา GeniusX ALPHA สำหรับพ่อแม่
หลักการคิด ของสมองกับ ศาสตร์แห่ง Neuroscience
เข้าใจ ระบบความคิดอ่านคนทั้ง 30 รูปแบบ
ลักษณะนิสัยเฉพาะ ของเด็กทั้ง 30 รูปแบบ
เทคนิค การรับมือพฤติกรรม และอารมณ์ของเด็ก
แนะนำ วิธีการส่งเสริมเด็ก ด้วย Brain Skill
เรียนง่าย ผ่าน Facebook Group Community
เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัด
แบบทดสอบสำหรับเด็ก

แบบทดสอบแนะนำ

SVG
ราคาพิเศษ 499.-

แบบทดสอบ GeniusX BrainSkill

เจาะลึกระบบความคิดของแต่ละบุคคลผ่านแบบทดสอบ
GeniusX พัฒนาขึ้นจากความรู้ด้านประสาทวิทยาทางสมอง GeniusX Brain Skill Development ศาสตร์ใหม่ที่พัฒนามาเพื่อเข้าใจ “สมองมนุษย์” และ “หลักการคิดของมนุษย์”

เราพัฒนาระบบความคิด ทักษะในการแก้ปัญหา , การตัดสินใจ , การเจรจาต่อรอง และการเรียนรู้จากสมองตนเอง รวมถึง สมองคนอื่น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว , การทํางาน , การใช้ชีวิตและการอยู่ ร่วมกันในสังคม เพื่อพัฒนาความสามารถให้ทันในโลกยุคดิจิทัล

SVG
ราคาพิเศษ 399.-

แบบทดสอบ SPACEQ

แบบทดสอบวัดความฉลาดทั้ง 5 ด้าน สำหรับเด็ก ได้แก่
• ความฉลาดทางสังคม (SQ)
• ความฉลาดทางเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ)
• ความฉลาดในการแก้ปัญหา (AQ)
• ความฉลาดด้านความคิดสร้างสรรค์ (CQ)
• ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

โดยวัดจากระบบความคิด วิธีการแก้ปัญหา และการดำเนินชีวิตของเด็ก เพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคนได้อย่างตรงจุด นำไปสู่การเรียนรู้ ต่อยอด และปรับใช้ได้ในอนาคต

SVG
ราคาพิเศษ 399.-

แบบทดสอบ Growth Mindset

แบบทดสอบวัดกรอบความคิดและทัศนคติของเด็ก ที่ส่งผลต่อความเชื่อ พฤติกรรม หรือการแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเด็กแต่ละคน

ซึ่งแบบทดสอบนี้จะช่วยให้เด็กรู้ทันความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของตนเอง นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาความคิดให้เติบโตและสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

หากมีคำถามสามารถกรอก ชื่อ-สกุล และเบอร์ติดต่อกลับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ GeniusX ALPHA ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อคุณส่งข้อมูลถือว่าท่านได้ยอมรับตกลงใน ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว