GeniusX Brain Skill Development รุ่นที่ 4

สมองนักกลยุทธ์

อ่านคนให้เป็น
เวลาเรียน
ราคาเรียน

สุดยอดหลักสูตรแห่งปี
ที่จะทำให้คุณเป็น สุดยอดผู้บริหาร ที่มี สมองแบบนักกลยุทธ์
กับสุดยอดวิทยากรที่จะมาร่วมปลดปล่อยความเป็นอัจฉริยะให้กับคุณ

Speaker

ค่าอบรม

99,000 บาท

ตลอดหลักสูตร

ผ่อนค่าอบรม 0%
นานสูงสุด 6 เดือน*
กับธนาคารที่ร่วมรายการ

payment

*ผ่อนนาน 6 เดือน
เฉพาะ ttb และ KTC เท่านั้น

Speaker

GeniusX
Brain Skill
Development

ความรู้ใหม่ ที่ ผู้บริหารต้องมี

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง

ข้อมูลการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
หากท่านต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ โดยภาษีที่หักนั้นจะต้องหัก ณ ราคาก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและหลังหักส่วนลดแล้ว

  • กรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  • กรณีที่ท่านเป็นองค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%

ที่อยู่สำหรับออกและจัดส่งหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่24 ห้องเลขที่ S24056 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 105561188975 สำนักงานใหญ่

*หมายเหตุ* ในกรณีบริษัทฯ ของท่านมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ ต้องรบกวนท่านส่งเอกสารมาให้ทางเราก่อน เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทันที

เงื่อนไขการสมัคร

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และขอสงวนสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับรายการที่ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การคืนเงิน

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เมื่อคำสั่งซื้อได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

*** ข้อควรทราบ : เมื่อเกิดเหตุจำเป็น ทางหลักสูตรสามารถคืนเงินให้ท่านภายใน 7-10 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เข้าบัญชีธนาคารที่ท่านใช้ชำระเงิน หรือคืนเงินให้กับทางธนาคารภายใน 7-30 วันทำการเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยการดำเนินการคืนเงินหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร (ยกเว้นในกรณีบัตรเดบิต หรือผ่อนชำระซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินประมาณ 30-60 วัน ) พร้อมทั้งหักค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ การคืนเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 088-555-2455

LINE ID: @damrongpinkoon เพิ่มเพื่อน