ทำไม..ลูกถึงไม่ปรึกษาพ่อแม่?

ทำไม..ลูกถึงไม่ปรึกษาพ่อแม่?

หลาย ๆ ครอบครัว มักมีความคาดหวังว่าเมื่อลูกโตขึ้น อยากจะเป็นคนที่ลูกไว้วางใจ สามารถปรึกษา หรือพูดคุยได้ทุกเรื่อง…. แต่บางครั้งความพยายามของพ่อแม่ที่มากเกินไป ก็ทำให้ลูกเกิดความรู้สึกอึดอัด…