6 สิ่งที่ลูกควรรู้ก่อนอายุ 20

ช่วง 20 ปีแรกของเด็ก เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทักษะด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเข้าสังคม การปรับตัว หรือการสั่งสมประสบการณ์ชีวิต ในช่วงวัยนี้เองพ่อแม่ก็เป็นส่วนหลักสำคัญที่จะช่วยอบรมสั่งสอนลูก…

ช่วง 20 ปีแรกของเด็ก เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทักษะด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเข้าสังคม การปรับตัว หรือการสั่งสมประสบการณ์ชีวิต

ในช่วงวัยนี้เองพ่อแม่ก็เป็นส่วนหลักสำคัญที่จะช่วยอบรมสั่งสอนลูก และปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ อื่น ๆ ที่จำเป็นกับการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อที่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เขาจะนำความรู้หรือทักษะที่มีไปปรับใช้ได้ในอนาคต

GeniusX ALPHA จึงนำ 6 สิ่งที่ลูกควรรู้ก่อนอายุ 20 มาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้นำไปปรับใช้กับลูก ๆ กัน

1) รู้จักที่จะ “ขอบคุณ” ผู้อื่นทุกครั้ง

การเอ่ยคำขอบคุณ เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่ากับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือใหญ่ก็ตาม พ่อแม่ควรจะฝึกให้ลูกเกิดความเข้าใจว่าการขอบคุณเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อมีใครทำอะไรให้เรา ซึ่งเมื่อลูกสามารถเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เขาก็จะกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองเช่นกัน

2) รู้จักที่จะ “ขอโทษ” เมื่อทำผิด

เมื่อลูกทำผิด พ่อแม่ควรสอนให้ลูกทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคนเรานั้นสามารถทำผิดพลาดกันได้ การเอ่ยคำว่าขอโทษเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เด็กสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การร่วมมือและการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ อีกทั้งการที่ลูกได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อื่นอย่างไร จะช่วยให้ลูกรู้สึกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้นด้วย

3) รู้จัก “ออมเงิน”

หากอยากให้ลูกเติบโตมาอย่างคนประสบความสำเร็จในด้านการเงิน แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกนั้นคือการรู้จักออมเงินให้เป็น การฝึกให้ลูกหัดออมเงินให้ถูกวิธีตั้งแต่ยังเด็ก จะช่วยให้ลูกสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองได้ และบริหารรายรับและรายจ่ายของตนเองได้อย่างชาญฉลาดในอนาคต

4) รู้จัก “วางแผนชีวิต”

การที่เรามีแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาได้ และมีแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่นเดียวกัน หากพ่อแม่ฝึกให้ลูกรู้จักวางแผนชีวิต ก็จะทำให้ลูกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีแนวทาง และพร้อมรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาได้อย่างมีกลยุทธ์

5) รู้ “ความฝัน” ตัวเอง

เพราะ “ความฝัน” นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การรู้ว่าความฝันของตนเองคืออะไร จะทำให้ลูกมีเป้าหมายในชีวิต รู้ว่าสิ่งไหนที่เขาอยากจะทำ และไม่วอกแวกไปกับเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร แต่บางครั้งการรู้ความฝันเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็ก ๆ ไปสู่เป้าหมายของตนเองและทำตามความฝันให้สำเร็จได้ หากยังขาดความเข้าใจในตัวเอง เพราะยังไม่ได้ “รู้จักตัวเอง” ดีพอ

6) รู้จัก “ตัวเอง”

เด็กที่ยังไม่รู้จักตัวเองจะเกิดความสับสน ลังเล แม้ว่าจะมีความฝันแต่ก็ไม่รู้วิธีที่จะไปสู่เป้าหมายเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเก่งในด้านไหน ถนัดอะไร และไม่รู้ว่าเขาเองมีศักยภาพอะไรที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ การรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้เป็นวิธีที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จ แต่การรู้ว่าตัวเองชอบอะไร และรู้ว่าเราเก่งแบบไหน มีจุดอ่อนคืออะไรต่างหากที่เป็นวิธีไปสู่ความสำเร็จได้

หากเด็ก ๆ สามารถรู้และเข้าใจใน 6 สิ่งเหล่านี้ก่อนอายุ 20 พวกเขาจะเติบโตไปอย่างมีศักยภาพและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม

GeniusX ALPHA
สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต
“เพราะเราใช้ความสุข ออกแบบอนาคต”