E-Book

Life Management

เคล็ดลับการบริหารชีวิตให้มีความสุข พบกับความสำเร็จและสุขภาพแข็งแรง

E-Book Life Management
฿185.00

รายละเอียดหนังสือ

ISBN
9786163057938 (224 หน้า)
เนื้อในพิมพ์
2 สี
เขียนโดย
ดำรงค์ พิณคุณ (Damrong Pinkoon)
ปีที่พิมพ์
2012

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ใช้แนวความคิดเชิง "จิตวิทยาบุคลิกภาพ" (Personality Psychology) โดยวิธีการแบ่งคนออกเป็นประเภทต่างๆ กันหลักจิตวิทยาบุคลิกภาพจึงสะท้อนให้เรามองเห็นถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างที่ไม่หลอกตัวเอง เนื้อหาในหนังสือมีบางช่วงที่ต้องการให้ผู้อ่านให้คะแนนกับตนเอง อย่างจริงใจเพื่อพัฒนาตนเองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ

บทที่ 1 จนมุม
บทที่ 2 ทางออก
บทที่ 3 สว่าง 8 ด้าน
บทที่ 4 ขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมาย
บทที่ 5 บ้านแห่งพฤติกรรม
บทที่ 6 เราทำได้ เพราะเป็นตัวเราเอง
บทที่ 7 แรงผลักดันในการจัดการตนเอง
บทที่ 8 ความฝันมีชีวิต