เกี่ยวกับ GeniusX

GeniusX มาจากไหน?

วิชา GeniusX เราตั้งคำถามและหาคำตอบว่า เพราะเหตุใดคนเราถึงแตกต่างกัน ตามหลักการของ Neuroscience มนุษย์เรียนรู้ผ่านประสาทการรับรู้ภายนอกด้วยอวัยวะทั้งหมด ผ่านการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และการสัมผัส ทำให้เกิดชุดประสบการณ์ใหม่ภายในสมองของตนเอง เชื่อมต่อประสบการณ์ชุดเก่า ชุดใหม่ เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อย ๆ เกิดเป็นชุดความคิดแบบฉบับของตนเอง

ชุดความคิดนี้สำคัญอย่างไร?

เราจะนำชุดความคิดที่มีเรามีมาใช้ในการตัดสินใจ เมื่อต้องพบเหตุการณ์ใหม่ ๆ ระบบความคิดที่เกิดขึ้นภายในจะทำการเปรียบเทียบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น กับชุดความคิดที่มีที่มาจากประสบการณ์ ซึ่งอาจจะเหมือนกัน ตรงข้ามกัน หรือไม่เคยรับรู้มาก่อนก็ได้

เมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะห์ภายในแล้ว จึงถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอกผ่านอวัยวะต่าง ๆ โดยเป็นได้หลายรูปแบบ อย่างเช่น การพูด การกระทำ การใช้สายตา การส่งเสียง

GeniusX สำคัญอย่างไร?

เราศึกษาและค้นคว้าเพื่อเข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ เพราะเราเชื่อว่า “หากเข้าใจความคิดของตนเอง และสามารถอ่านความคิดของผู้ได้ จะลดปัญหาทุกด้านได้มากกว่า 360 เปอร์เซ็นต์” ไม่ว่าจะปัญหาเด็ก ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาสังคม ที่ทำให้มนุษย์เราไม่มีความสุข นำไปสู่การทำลายความคิดสร้างสรรค์และการหยุดพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโลก

รู้ได้อย่างไรว่า มนุษย์แต่ละคนถนัดด้านไหน?

เราได้ข้อสรุปว่า พฤติกรรมของมนุษย์ มีผลมาจากการตัดสินใจภายใน
ด้วยการใช้หลัก Triune Brain แบ่งสมองออกเป็น 3 ส่วน นำไปสู่การลักษณะของคน 6 ประเภท

GeniusX แบ่งระบบความคิดของคนออกได้เป็นกี่ประเภท?

ซึ่งในมนุษย์ทุกคนมีลักษณะทั้ง 6 ประเภทหลักในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน แต่จะมีความโดดเด่นของอย่างใดอย่างหนึ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน จาก G E N I U S ทำให้เกิดความแตกต่างที่แบ่งบุคคลิกของมนุษย์ออกได้มากถึง 30 ประเภท

มนุษย์เราสามารถพัฒนาสมองของตนเองได้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งหรือคงที่เหมือนเดิมตลอดไป วิชา GeniusX เราเชื่อมโยง “ระบบคิดใหม่” เพื่อให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสูญเสียเวลา ไม่พลาดโอกาส และออกแบบอนาคตได้สำเร็จในที่สุด

แตกต่างจาก DNA หรือ สแกนลายนิ้วมืออย่างไร?

แบบทดสอบ GeniusX แตกต่างจากการตรวจสอบ DNA (รหัสพันธุกรรม) ซึ่งทางการแพทย์ใช้เพื่อตรวจพิสูจน์หาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือการประเมินสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากพันธุกรรมว่า บุคคลนั้นมีโอกาสเป็นโรคใดบ้าง ซึ่งไม่สามารถทำนาย การรับรู้ และกระบวนการสร้างพฤติกรรมในการตัดสินใจจากระบบความคิดของคน ๆ นั้นได้

และเราแตกต่างจาก Fingerprint (ลายนิ้วมือ) ที่เป็นการเก็บสถิติ และตรวจสอบบุคคลในทางกายภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล