ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ

กรณีที่ท่านสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือไม่พบคำสั่งซื้อในรายการคำสั่งซื้อของบัญชีท่าน
กรอก Ref No. ขึ้นต้นด้วย gbp ที่ปรากฎในอีเมลที่ท่านได้รับแจ้งการชำระเงินจาก GB Prime Pay เพื่อตรวจสอบรายการ
ดูตัวอย่างอีเมล