อยากรู้ไหม? คุณคือพ่อแม่แบบไหน ใน Parent 9

อยากรู้ไหม? คุณคือพ่อแม่แบบไหน ใน Parent 9

"ลูก คือ ผลลัพธ์จากการเลี้ยงดู" รู้หรือไม่ ? คุณคือพ่อแม่ประเภทไหน ทดสอบได้กับ Parent9 แบบทดสอบใหม่จาก GeniusX ซึ่งแบบทดสอบ Parent 9 จะทำให้คุณรู้ว่า คุณมีการเลี้ยงดูลูกอย่างไร? การเลี้ยงดูของคุณส่งผลกับลูกแค่ไหน?…